Asociatia Sf. Damian - Ingrijire varstnici

0332.801.480

BENEFICIARI proiecte medico-sociale

Programele socio-medicale de îngrijiri la domiciliu se adreseză persoanelor care necesită îngrijire la domiciliu dar care nu îndeplinesc condițiile asistenței medicale la domiciliu decontate de către casele de asigurări de sănătate și stabilite prin contractul cadru de acordare a serviciilor medicale în sistemul național de sănătate. De aceea, prin acest tip de programe socio-medicale se urmărește creșterea accesibilității la servicii de îngrijiri la domiciliu a categoriilor vulnerabile de populație (e.g. vârstnicii, locuitorii din zone izolate etc.) a căror nevoie de îngrijire la domiciliu depășește cadrul serviciilor medicale. Astfel, beneficiarii proiectelor medico-sociale trebuie să facă nu doar dovada situației medicale, ci și a situației sociale și a stării de vulnerabilitate cu care se confruntă. 

Având în vedere că prin programul medico-social de îngrijire la domiciliu ne adresăm vârstnicilor afectati de boală și de sărăcie, iar serviciile de îngrijire socio-medicală și paliativă sunt acordate gratuit, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
- grad de dependență ridicat (vârstnic imobilizat la pat)
- venit pe membru de familie nu mai mare decât salariul minim net pe economie 
- vârsta începând de la 65 de ani

la care se adaugă și criteriile specifice fiecărui proiect în parte.

În secțiunea Întrebări și răspunsuri puteți afla răspunsurile la cele mai frecvente întrebări.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la telefon 0332.801480 sau pe e-mail la adresa contact@ingrijirevarstnici.ro

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Conținutul acestui website nu reprezinta in mod necesar poziția oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor revine initiatorilor websiteului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați ww.eeagrants.org.