Asociatia Sf. Damian - Ingrijire varstnici

0332.801.480

Casa Națională de Asigurări de Sănătate oferă pacienților, persoane asigurate, ca parte a asistenței medicale, servicii de îngrijiri la domiciliu în conformitate cu prevederile contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Lista furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu aflați în contract cu casele județene de asigurări de sănătate poate fi consultată pe web-site-ul CNAS la următorul link http://www.cnas.ro/map-county sau pe web-site-urile caselor județene de asigurări de sănătate.

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Conținutul acestui website nu reprezinta in mod necesar poziția oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor revine initiatorilor websiteului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați ww.eeagrants.org.