Asociatia Sf. Damian - Ingrijire varstnici

0332.801.480

Proiecte

08.10.2021

Asociația Sf. Damian din Iași, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea pro-iectului „Nicăieri nu-i ca acasă”, cod SMIS 127694, adresat persoanelor cu vâr-sta de peste 65 de ani din municipiul Iași și comuna Dobrovăț, județul Iași. Scopul proiectului a fost creșterea accesibilității la servicii de îngrijire socio-medicală (îngrijire personală, medicală, kinetoterapie) și consiliere psihologică la domiciliu, pentru reducerea gradului de dependență a persoanelor vârstni-ce vulnerabile. Principalul rezultat obținut la finalizarea proiectului, derulat între iunie 2019 și octombrie 2021, este îngrijirea la domiciliu a 198 de persoane vârstnice aflate într-o situație medicală și socială dificilă. Pe lângă serviciile de îngrijire la domiciliu, vârstnicii incluși în proiect au beneficiat și de pachete cu alimen-te. Alte rezultate ale proiectului sunt: elaborarea și diseminarea cercetării „Rolul cognițiilor și factorilor de personalitate care influențează gradul de deschide-re al vârstnicilor față de serviciile sociale la domiciliu”; implementarea unui serviciu de asistență de tip „helpline”; implicarea a 30 de voluntari în activi-tățile de prevenire/ diminuare a singurătății resimțite de vârstnici. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.090.965,41 lei, din care 927.320,63 lei valoarea cofinanțării UE. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operați-onal Capital Uman 2014 – 2020.

09.12.2014
ELDERLY HOME CARE

Proiectul „Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu”, finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014 în cadrul Fondului ONG în România și implementat de Asociația Sf. Damian, se adresează persoanelor vârstnice cu probleme social-medicale, inclusiv vârstnicilor aflați în fazele terminale ale unor boli. Beneficiarilor li se acordă gratuit servicii de îngrijire social-medicală și paliativă la domiciliu.

Pentru înscrierea în programul de îngrijire la domiciliu, vârstnicii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • grad de dependență ridicat (vârstnicul este imobilizată la pat)
  • venit pe membru de familie nu mai mare decât salariul minim net pe economie (710 lei)
  • vârsta - 65 de ani

Persoană de contact: Asistent social Ștefana Pocneț, telefon: 0332.801480, mobil: 0769.003007, e-mail: secretariat.asd@gmail.com

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Conținutul acestui website nu reprezinta in mod necesar poziția oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor revine initiatorilor websiteului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați ww.eeagrants.org.